Wskazówki dotyczące pierwszej wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej POBIERZ