Administracja i pracownicy obsługi 

Sekretarka:

Agnieszka Kasprzak

 

Pracownicy obsługi:

Alina Szulc – kucharka

Zofia Wolniewicz – sprzątaczka

Grażyna Stępniak – sprzątaczka

Diana Pawlaczyk –  pracownik ds. technicznych

Michał Lochdański – pracownik ds. technicznych