Rada Pedagogiczna

1. mgr Małgorzata Malinowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gizałkach

2. mgr Iwona Biskupska Czajczyńska – język angielski, język niemiecki

3. mgr Adam Czajczyński – przyroda, edukacja wczesnoszkolna

4. mgr Michał Czajczyński – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie

5. mgr Arleta Dominiak – język polski, pedagog specjalny

6. mgr Waldemar Górski – historia, wiedza o społeczeństwie, muzyka

7. mgr Jarosław Hain – informatyka, technika, historia

8. mgr Wiesława Jędrzejczak – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

9. mgr Dorota Herka – edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny

10. mgr Ewa Kaźmierczak – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

11. mgr Marzena Kaźmierska – matematyka, rewalidacja, pedagog specjalny

12. lic. Magdalena Lis – religia, biblioteka

13. mgr Dariusz Lis – biologia, chemia

14. mgr Edyta Michalak – język angielski

15. mgr Anna Mrowińska 

16. mgr Andrzej Poźniak – wychowanie fizyczne

17. mgr Małgorzata Radłowska – język polski

18. mgr Ewa Woźniak – geografia, matematyka, fizyka

19. mgr Tomasz Latosiński – wychowanie fizyczne

20. mgr Iwona Bachorska – pedagog szkolny

21. mgr Sylwia Dziurdzińska – logopeda