Rada Pedagogiczna

1. mgr Małgorzata Malinowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gizałkach

2. mgr Iwona Biskupska Czajczyńska – język angielski, język niemiecki, logopeda

3. mgr Adam Czajczyński 

4. mgr Michał Czajczyński – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe

5. mgr Arleta Dominiak – język polski, pedagog specjalny

6. mgr Jarosław Hain – informatyka, technika, historia

7. mgr Wiesława Jędrzejczak – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

8. mgr Dorota Herka – edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny

9. mgr Ewa Kaźmierczak – edukacja wczesnoszkolna, historia, rewalidacja

10. mgr Marzena Kaźmierska – matematyka, fizyka, rewalidacja, pedagog specjalny

11. lic. Magdalena Lis – religia, biblioteka

12. mgr Dariusz Lis – biologia, chemia

13. mgr Edyta Michalak – język angielski

14. mgr Anna Mrowińska – matematyka, język niemiecki

15. mgr Andrzej Poźniak 

16. mgr Małgorzata Radłowska – język polski, przyroda

17. mgr Ewa Woźniak – geografia, matematyka, fizyka

18. mgr Tomasz Latosiński – wychowanie fizyczne

19. mgr Iwona Bachorska – pedagog szkolny, pedagog specjalny

20. mgr Agata Ratajczyk – edukacja wczesnoszkolna

21. mgr Katarzyna Szcześniak – edukacja wczesnoszkolna

22. mgr Wiesława Orszulak – muzyka