Dokumenty do pobrania:

Podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola POBIERZ
Deklaracja pozostania dziecka w przedszkolu POBIERZ
Podanie o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy POBIERZ
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka POBIERZ
Wniosek o zwrot nadpłaty na dożywianie POBIERZ
Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego POBIERZ
Podanie o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej         POBIERZ
Zgłoszenie dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne POBIERZ
Wniosek o długoterminowe wynajęcie sali sportowej/sali fitness POBIERZ
Wniosek o jednorazowe wynajęcie sali POBIERZ
Deklaracja rodzica dotycząca pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym POBIERZ
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym POBIERZ