Dokumenty do pobrania:

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego POBIERZ
Podanie o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej         POBIERZ
Podanie o przyjęcie dziecka do zerówki                       POBIERZ
Podanie o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy            POBIERZ
Zgłoszenie dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne POBIERZ