Rada Pedagogiczna

1. mgr Małgorzata Malinowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gizałkach

2. mgr Iwona Biskupska Czajczyńska – język angielski, język niemiecki

3. mgr Adam Czajczyński – przyroda, edukacja wczesnoszkolna

4. mgr Michał Czajczyński – wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

5. mgr Arleta Dominiak – język polski, rewalidacja

6. mgr Waldemar Górski – historia, wiedza o społeczeństwie, muzyka

7. mgr Jarosław Hain – informatyka, technika, historia

8. mgr Wiesława Jędrzejczak – edukacja wczesnoszkolna, język polski

9. mgr Dorota Herka – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

10. mgr Ewa Kaźmierczak – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

11. mgr Marzena Kaźmierska – matematyka, fizyka

12. lic. Magdalena Lis – religia

13. mgr Dariusz Lis – biologia, chemia

14. mgr Edyta Michalak – język angielski

15. mgr Anna Mrowińska – biblioteka, matematyka, język niemiecki

16. mgr Andrzej Poźniak – wychowanie fizyczne

17. mgr Małgorzata Radłowska – język polski

18. mgr Ewa Woźniak – geografia, matematyka, fizyka

19. mgr Tomasz Latosiński – wychowanie fizyczne

20. mgr Elżbieta Fagasińska- plastyka

21. mgr Julia Grzybek-Łoś – matematyka

22. mgr Iwona Bachorska – pedagog szkolny