Dnia 05 i 07 marca uczniowie klas 4 i 5 odwiedzili interaktywną salę edukacyjną „Ognik” znajdującą się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
Uczniowie dowiedzieli się jak odpowiednio reagować w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, dbać o środowisko oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się praktyczne zajęcia udzielania pierwszej pomocy oraz gaszenia pożarów.
Wszyscy pełni pozytywnych wrażeń wrócili do Gizałek. Opiekę nad uczniami sprawowali Iwona Biskupska – Czajczyńska, Michał Czajczyński, Marzena Kaźmierska i Arleta Dominiak.
I. Biskupska-Czajczyńska