W roku 2023r. w Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach  realizowany był projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 -Priorytet 3.

Kwota otrzymanej dotacji – 4.000 zł.