26 października 2023 r. miała miejsce niezwykle ważna dla szkoły, uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej. To emocjonujące wydarzenie jest piękną, szkolną tradycją kultywowaną od wielu lat. W uroczystości wzięli udział rodzice pierwszoklasistów i zaproszeni goście. Pierwszoklasiści przedstawili część artystyczną, w której zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalno-taneczne oraz wykazali się wiedzą o właściwym zachowaniu się w szkole, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, dali się poznać jako młodzi patrioci, kochający swoją Ojczyznę. Po zakończeniu części artystycznej, uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie przed szkolnym sztandarem. Po złożeniu ślubowania Dyrektor szkoły pani Małgorzata Malinowska dokonała symbolicznego aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach. Z tej okazji pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz ufundowane przez rodziców kolorowe kuferki z niespodzianką. Po ceremonii dzieci pozowały do pamiątkowych zdjęć. Uroczysty dzień zakończył „słodki poczęstunek” przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

E. Kaźmierczak

Obszerniejsza fotorelacja znajduje się w galerii. Zapraszamy.