Dnia 19 września 2023r. 35 uczniów klas 4-8 zwiedziło Wrocław. Uczniowie podziwiali Ogród Japoński, odbyli rejs statkiem po Odrze, zwiedzili Rynek i oczywiście napotkali słynne krasnale wrocławskie. W muzeum Panoramy Racławickiej podziwiali malarstwo W. Kossaka, J. Styki i poznali historię bitwy pod Racławicami. Na koniec uczniowie odwiedzili Centrum Edukacji Ekologicznej – Hydropolis, które łączy walory edukacyjne z nowoczesną interaktywną formą wystawienniczą dotyczącą wody.
Program wycieczki był dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży, a także propagował formy zdrowego, aktywnego spędzania czasu wolnego.
Wszyscy uczestnicy wycieczki zrelaksowani i pełni pozytywnych wrażeń wrócili do Gizałek. Opiekę nad uczniami sprawowali pani Małgorzata Malinowska, pani Iwona Biskupska – Czajczyńska, pani Marzena Kaźmierska.

I. Biskupska-Czajczyńska

Obszerniejsza fotorelacja z wycieczki znajduje się w galerii. Zapraszamy.