Od początku grudnia biblioteka szkolna we współpracy z rodzicami oraz wychowawcami klas 0-3 prowadziła akcję „Baśniowy grudzień”. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały pięknych baśni takich jak: „Dziadek do orzechów”, „Królowa Śniegu”, „Pani Zamieć”, „Pani Zima” oraz Śnieżka” .
Naszym celem było ukazanie dzieciom mądrości i piękna baśni, zachęcenie do aktywnego czytania oraz wprowadzenie w magię świąt.

I. Biskupska-Czajczyńska