16 września 2022 r. uczniowie klasy 5 wzięli udział w rajdzie rowerowym po gminie Gizałki. Trasa prowadziła z Gizałek przez Szymanowice, Tomice, Wierzchy do Wronowa, gdzie dzieci odpoczęły i posiliły się kiełbaską z grilla i ciepłą herbatą. Z Wronowa rowerzyści przejechali przez Rudę Wieczyńską do Gizałek. Opiekunami podczas wyjazdu był Tomasz Latosiński i Monika Kupczyk.

T. Latosiński