Rok 2022 ogłoszono rokiem polskiego romantyzmu w związku z tym, że w tym roku przypada dwusetna rocznica wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które zapoczątkowały epokę romantyzmu w Polsce.
Tym razem również – jak co roku – uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Wydarzenie to miało miejsce 09.09.2022 roku.
Do wspólnego czytania zostały wybrane ballady Adam Mickiewicza. Uczniowie klasy piątej przedstawili utwór „Pani Twardowska”. Szóstoklasiści wybrali do czytania balladę „Powrót taty”, a klasa ósma zaprezentowała „Świteziankę”.

A. Dominiak