W dniach 11 i 12 maja 2022 klasa VI przebywała na zielonej szkole w Grodźcu. Uczniowie mieli tam możliwość skorzystania z bogatego zaplecza edukacyjnego. Czternaścioro uczestników zielonej szkoły pod kierunkiem Anny Cichej, pokonało ścieżkę edukacyjną bogatą w różnorodne gatunki drzew, krzewów i kwiatów leśnych. W gorący majowy dzień strażacy zaprezentowali dwa wozy strażackie z wyposażeniem, bardzo przydatna okazała się tym razem kurtyna wodna dla ochłodzenia uczestników spotkania. Z darów lasu szóstoklasiści wykonali przepiękne ozdoby za które zostali nagrodzeni. Klasyczne podchody okazały się sprawdzeniem orientacji i spostrzegawczości uczniów oraz zweryfikowały zdobytą przez nich wiedzę przyrodniczą. W sali edukacyjnej zaprezentowały się zwierzęta i ptaki z pobliskich lasów. Ciekawa okazała się makieta kopalni węgla brunatnego. Uczniowie pierwszy raz zobaczyli dawne telefony: taki na korbkę i z obrotową tarczą do wykręcania numeru. Opiekę nad uczniami sprawowali: Ewa Woźniak i Michał Czajczyński.

E. Woźniak