Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26 stycznia 2022r. informujemy, iż od 31 stycznia 2022r. dzieci oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I- IV wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Uczniowie klas V – VIII będą realizować naukę w formie zdalnej zgodnie z obowiązującym w drugim półroczu planem lekcji, z wykorzystaniem platformy TEAMS.