W XXV WIELKOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ PLESZEW 2021 Igor Kaczmarek z klasy 7 zajął II miejsce.
Był to konkurs ogólnopolski, gdzie kartka Igora została wyłoniona spośród 189 prac (w jego kategorii) nadesłanych z terenu całej Polski. Konkurs był zorganizowany przez Zajezdnię Kultury w Pleszewie.
Serdecznie gratulujemy sukcesu i bardzo dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły!

E. Fagasińska