Czasem wystarczy tak niewiele…przyjazne spojrzenie i słowo, a świat staje się lepszy.
Nie żałujmy sobie tego na co dzień i od święta.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień obchodziliśmy w naszej szkole w poniedziałek
22 listopada.

Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował „Pocztę Życzliwości” oraz losy z miłymi słowami. Na lekcji wychowawczej samorządowi listonosze dostarczyli pozdrowienia do adresatów oraz „poczęstowali” wszystkich życzliwymi cytatami. Kilka dni wcześniej na lekcjach plastyki uczniowie przygotowywali również dekoracje klasowe.

Małgorzata Radłowska